X
a naszej stronie stosujemy pliki cookies oraz zbieramy dane określane jako dane osobowe. Więcej w Polityce Prywatności oraz RODO.

Folia aluminiowa - zastosowanie i normy

Folia aluminiowa - zastosowanieFolia aluminiowa - zastosowanie

Folia aluminiowa to najlepszy materiał do produkcji opakowań próżniowych. W połączeniu z wyrobami przeciw korozyjnymi VCI, a także pochłaniaczami wilgoci opakowanie próżniowe faktycznie spełnia swoje funkcje.

Folia aluminiowa barierowa ma zastosowanie także w procesie produkcji opakowań eksportowych, długoterminowych i morskich, które potrzebują  osłony przed parą, smarami i wodą, z optymalnie najwyższą warstwą barierową. Folię nawija się na rolki o szerokości 125x150 cm albo sprzedaje jako worki o różnych rozmiarach.

Folię barierową tworzy dwie, lub więcej warstw. Ze wzrostem grubości warstwy aluminium para wodna ma mniejsze szanse na przedostanie się do opakowanego produkt. Początkowo folia aluminiowa wielowarstwowa służyła potrzebom militarnym. Stopniowo zaczęto dostrzegać jej praktyczne zastosowanie w różnych sektorach przemysłu.

Skład surowcowy folii aluminiowej może zostać dopasowany do potrzeb klienta, jednak to aluminium decyduje o barierowości dla pary wodnej.

Folia aluminiowa zgodna jest z takimi normami

  • TL 8135-OOO3 (ang. German military standard ? niemiecka norma wojskowa)
  • NF H 00-310 (ang. French standard ? norma francuska)
  • DIN 55 531 (ang. German/European industry standard ? niemiecki/europejski standard przemysłowy)
  • 2002/72/EC ? (rozporządzenie Unii Europejskiej)
  • MIL ? PRF ? 131J (ang. American military standard ? amerykańska norma wojskowa)
  • FDA -  (ang. Food and Drug Administration ? Agencja ds. Żywności i Leków).

Dodaj komentarz
[ X ]

Zgłoś błąd

E-mail:
Opis błędu *